Organisation

Bestyrelsen for den Selvejende Institution Margrethe Hjemmet

Klaus Graversen
Formand
E-mail: klgr@advodan.dk

Kirsten Bjerager
Næstformand
E-mail: kirsten.bjerager@mail.dk
E-mail: abjerager@mail.dk

Sinne Kamstrup
E-mail: s.kamstrup@webspeed.dk

Ole Rasmussen
E-mail: olepeter@rasmussen.mail.dk

Karsten Andersen

Medarbejderrepræsentant


Grupper, udvalg og møder

Koordinationsgruppe
Formand: Leder
Næstformand: TR
AMR-pleje gruppen
AMR-øvrige gruppen
Køkken-repr.

Arbejdsmiljøudvalg
Formand: Leder
AMR-pleje gruppen
AMR-øvrige gruppen

Personalemøde: Hver 6. måned

Plejemøde: Hver uge