Beboersammensætning

Beboerne på Margrethe Hjemmet, kommer fra Roskilde og omegn.

Vi er et almindeligt såkaldt somatisk plejehjem og der findes ikke specielt indrettet afsnit for meget psykisk syge eller mennesker med svære demenslidelser.

For at tilgodese de ældre vi har med demenslidelser, har vi et Demensteam som har til opgave, at koordinere indsatsen for demensplejen, samt at forestå aktiviteter specielt rettet til ældre med en mild form for demens.