Personale

Uanset uddannelse eller funktion, er vi alle ansat med samme formål: At beboerne føler sig velkomne og at de får et indholdsrigt, spændende og værdigt liv på Margrethe Hjemmet. Alle har derfor et ansvar for at udfylde de opgaver der hører under deres kompetence, men kan også indgå i andre opgaver der fremkommer for at huset fungerer optimalt.

Personalesamarbejdet udføres, så beboerne sikres en kvalificeret helhedspleje og træning.
Vi har et ambitiøst kvalitetsniveau, der gerne skulle sikre at Margrethe Hjemmet både er et godt sted at bo og et udviklende sted at arbejde.

Alt personalet har en uddannelse, og vi er bredt repræsenteret med: Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, servicemedarbejder, frisør, håndværker og adm. medarbejder.

Udover det faste personale har vi "Afløserpuljen", som består af løst tilknyttet personale, som kan træde til, når der er behov for det.